W ramach projektu Multipoezja. Wiersze na murach w każdym pierwszym tygodniu miesiąca na ścianie Kamienicy Potockich przy Rynku Głównym 20 wyświetlane będą wiersze z Sieci Miast Kreatywnych w dziedzinie literatury – Dublina, Edynburga, Iowa City, Melbourne, Norwich i Reykjaviku. Wiersze prezentowane będą w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Idea projekcji wpisuje się w strategię Miasta Literatury UNESCO, której kluczowym elementem jest zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Pomysł zrodził się podczas międzynarodowej konferencji Kreatywne Miasta i Regiony, która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 roku w ramach projektu Reading Małopolska.

Projekt wyświetlania wierszy w tym miejscu został zainicjowany przez Fundację Poemat w 2002 roku, rozpoczął się autorską akcją Michała Zabłockiego „366 wierszy w 365 dni”. W centralnych miejscach turystycznych Krakowa i Warszawy na fasadach dwóch eksponowanych kamienic przez cały rok, dzień po dniu, odbywały się projekcje kolejnych 366 wierszy. Była to światowa premiera regularnej poetyckiej książki na murze. Od tego czasu poezja jest nieprzerwanie obecna na fasadzie kamienicy przy Rynku Głównym.